Volací konvence

Volací konvence je v informatice schéma, jak funkce přijímá parametry a jak vrací výsledek.

Různé programovací jazyky používají různé volací konvence a podobně se mohou lišit i platformy (mikroarchitektura + operační systém). To někdy způsobuje problémy při kombinaci modulů napsaných v různých programovacích jazycích, nebo při volání operačního systému nebo API knihoven z jiného jazyka, než ve kterém jsou napsány. V těchto případech je třeba se postarat o koordinaci volacích konvencí mezi volajícím a volaným. I program napsaný v jednom programovacím jazyce může používat různé volací konvence (zvolené překladačem pro optimalizaci nebo vybrané programátorem).

Architektury mají téměř vždy více než jeden možný způsob volací konvence. S širokým využitím registrů a dalších funkcí je množství volacích konvencí větší. Navzdory tomu mají některé architektury návrhářem specifikovanou pouze jednu konvenci.

Pahýl
Pahýl
Tento článek je příliš stručný nebo postrádá důležité informace.
Pomozte Wikipedii tím, že jej vhodně rozšíříte. Nevkládejte však bez oprávnění cizí texty.